THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 11 NĂM 2017
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 06/11/2017 tới ngày 11/11/2017

menu

Trường mầm non Quang Hưng
Phụ trách dinh dưỡng
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nguyệt
Bếp trưởng
(Đã ký)
Trần Thị Thu Hằng

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG  11  NĂM 2017
Dành cho bé dưới 3 tuổi
Từ ngày 13/11/2017 tới ngày 18/11/2017

menu

Trường mầm non Quang Hưng
Phụ trách dinh dưỡng
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nguyệt
Bếp trưởng
(Đã ký)
Trần Thị Thu Hằng