Trường Mầm non Quang Hưng là trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II. Với mục tiêu lớn là chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Truyền thống nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến".  Năm học 2016 - 2017 trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

100%  giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công tác (87% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ).

100% giáo viên có  đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

Nhà trường luôn đề cao vấn đề  an toàn vệ sinh thực phẩm và sơ cấp cứu cho trẻ. 

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 15 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 36 cháu với 4 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 20 cháu với 4 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 20 cháu với 4 cô giáo