Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quang Hưng - Kiến Xương - Thái Bình
 • Trần Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
 • Nguyễn Thị Thanh Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
 • Vũ Thị Kim Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kinh tế
  • Điện thoại:
   0934 549 593
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
 • Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
 • Bùi Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0967672628
Facebook