Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quang Hưng - Kiến Xương - Thái Bình
  • Trần Thị Nhài
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Khối trưởng nhà trẻ
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Nguyễn Thị Thanh Thủy
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Khối trưởng 4 tuổi
    • Học hàm, học vị:
      Đại học sư phạm mầm non
  • Nguyễn Thị Thanh Huế
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Khối trưởng 5 tuổi
    • Học hàm, học vị:
      Đại học sư phạm mầm non
  • Vũ Thị Kim Hương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Kế toán
    • Học hàm, học vị:
      Đại học kinh tế
    • Điện thoại:
      0934 549 593
  • Nguyễn Thị Nguyệt
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó hiệu trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Đại học sư phạm mầm non
  • Nguyễn Thị Minh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó hiệu trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Đại học sư phạm mầm non
  • Bùi Thị Nhài
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Đại học sư phạm mầm non
    • Điện thoại:
      0967672628
Facebook